How to import an existing PostgreSQL database with matrix-docker-ansible-deploy

Have you tried to import an existing Postgres database with the matrix-docker-ansible-deploy playbook, but stumbled upon errors such as ’ERROR: role ”synapse_user” does not exist’, or ’ERROR: relation ”access_tokens” already exists’? Then this guide is for you! (I hope) The cause of the errors above is that the database has already been populated when Synapse […]

How to import an existing PostgreSQL database with matrix-docker-ansible-deploy Läs mer »

Screenshot of the Hingst.net Mastodon server being reachable over Tor using an onion service

Setting up Tor for Mastodon (onion service)

This is a short guide on how to serve your Mastodon instance through Tor using an onion service. First install the tor package, apt install tor Then change your Tor and nginx configs according to the Mastodon docs: https://docs.joinmastodon.org/admin/optional/tor/. You can verify that your nginx config is correct with the command, sudo nginx -c /etc/nginx/nginx.conf

Setting up Tor for Mastodon (onion service) Läs mer »

The making of a logo

We recently launched Rimfaxe, a Matrix homeserver. This is how the logo came to be. As with most (read all) my projects they are in one way or another related to horses. The Matrix service was not an exception. As I’m a fan of the Icelandic and old Scandinavian languages I quite early on I

The making of a logo Läs mer »

Simulating microwave single scattering properties of melting ice particles: a preparation to extend the ARTS database

Download/ladda ner: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-84961 Direct link: Thesis_single_scattering_andreas_teodorsson_final_v4.pdf Abstract Ice particles in the atmosphere affect for example remote sensing measurements made for climate and atmospheric research. When these ice particles melt their single scattering properties alters, which in turn affect the remote sensing measurements. It is therefore of importance to understand how these scattering properties change due

Simulating microwave single scattering properties of melting ice particles: a preparation to extend the ARTS database Läs mer »

Säkerhetsbrister i MinRidskola kvarstår ett år senare

Idag är det lite över ett år sedan jag skrev om säkerhetsbristerna i Prosperous tjänst MinRidskola.se (Xenophon Cloud Edition), men även idag ett år senare så kvarstår fortfarande ett flertal större säkerhetsbrister i tjänsten. Medlemmars personuppgifter riskerar att läckas, och det är tveksamt om GDPR-kraven är uppfyllda. Genom att använda sig av endast ett personnummer

Säkerhetsbrister i MinRidskola kvarstår ett år senare Läs mer »

Quantum Computers and Their Applications for Space Exploration and Atmospheric Sciences

Detta är min rapport till kursen Fördjupningskurs i rymd- och atmosfärsvetenskap, F7012R, hos Luleå Tekniska Universitet hösten 2020. Dokumentet börjar med en överblick över kvantdatorer, där det mesta av materialet är samlade anteckningar från boken Quantum Computation and Quantum Information, skriven av Michael A. Nielsen och Isaac L. Chuang, och avslutas med kvantdatorers tillämpningsområden inom

Quantum Computers and Their Applications for Space Exploration and Atmospheric Sciences Läs mer »