Integritetspolicy

Introduktion

Den här integritetspolicyn beskriver vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, vad vi gör med den och vilka rättigheter du som användare har. Vi värnar om din integritet och samlar endast in den data som krävs för att driva hemsidan, dvs med legitimt intresse. Denna integritetspolicy gäller för huvuddomänen https://www.draklyckan.se, men också dess subdomäner *.draklyckan.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Draklyckan värnar om er integritet. En så liten mängd information som möjligt för att kunna driva webbsidan samlas in, och inkluderar:

Kommentarer:

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de obligatoriska uppgifter som visas i kommentarsformuläret (Namn och E-postadress). Om besökaren väljer att skriva in sin webbadress så lagras denna också.

Cookie-filer

Om användaren lämnar en kommentar på vår webbplats kan hen välja att spara sitt namn, e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för användarens bekvämlighet för att hen inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång hen skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Metadata

IP-adresser, vilka sidor som besöks, information om webbläsartyp m.m

Vilka vi delar dina data med

Din data delas inte med någon.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Kommentarer och dess metadata sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver en viss mängd information för att kunna driva samt visa hemsidan på ett tillfredsställande sätt.

Metadata så som IP-adresser och enhetsinfo sparas i max ett dygn.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du har rätt att:

  1. få tillgång till dina personuppgifter
  2. få felaktiga personuppgifter rättade
  3. få dina personuppgifter raderade
  4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  6. flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vart vi skickar dina uppgifter

All data lagras och behandlas i Sverige. Backuper kan dock komma att lagras (krypterat) på servrar utanför EU. Denna data skyddas till samma nivå som Europeiskt dataskydd kräver.

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Datan lagras på servrar i Sverige och har hög säkerhetsstandard. All trafik krypteras. Databackuper skyddas med kryptering.

Vår kontaktinformation

För frågor, funderingar eller begäran om personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta mig.