Texmaker programmet

TeX/Texmaker i Linux

Texmaker är ett av de många redigeringsprogram för typsättningssystemet TeX och har mängder med funktioner och fördelar som till exempel Microsoft Word saknar. Dock kan det vara svårt att installera, då det inte är helt enkelt att veta vilka paket som behövs för att få bibliografi, formler eller kompilatorn m.fl. att funka.

Paket som behövs: texmaker, texlive-core, texlive-bin, texlive-science, texlive-bibtexextra och texlive-latexextra där texmaker är själva redigeringsprogrammet, -core samt -bin är TeX-systemet/-formatet/-koden och -science och -bibtexextra behövs för ekvationer och bibliografi respektivt.

Dessa kan snabbt installeras med t.ex. Pacman eller med kommandot,

sudo pacman -S texlive-core texlive-bin texlive-science texlive-bibtexextra texmaker texlive-latexextra

eller om man vill ha ännu fler paket i samma funkar texlive-full (finns i AUR).

När alla paket är installerade så borde Texmaker fungera. Ett första dokument kan skapas med Quick Start under Wizard i menyraden högst upp, sedan läggs ”kod”, paket m.fl. till på samma sätt som vanligt.

Det kan vara bra att ändra quickbuild funktionen till PdfLaTeX + Bib(la)tex + PdfLaTeX (x2) + View Pdf under Options -> Configure Texmaker -> Quick Build -> Quick Build Command för att få citat och bibliografin att visas.

Vill man använda en separat .bib fil för bibliografin, kan denna länkas i TeX-dokumentet med \bibliography{mybib}, där mybib är namnet på bibliografi-filen som ligger i samma mapp som .tex filerna, t.ex. i detta fallet mybib.bib. För att detta ska funka så lägg \bibliography{mybib} i själva dokumentet (mellan \begin{document} och \end{document}). Ligger .bib filen i en annan mapp ska den länkas som vanligt i Linux filsystem. Ligger den i /home/user/ så skrivs \bibliography{/home/user/mybib}.

Texmaker skapar ett stort antal filer för varje dokument (ca 10 st.) så det kan vara bra att ha en separat mapp för varje projekt.

 

Uppdaterat 2020-10-15 med förtydling.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *