Låktatjåkka station

Bilder från Trollsjön

E10:an – Låktatjåkka tågstation – Trollsjön – västra stigen mot Vassijaure – Rallarleden tillbaks till E10:an. Bilderna finns här: https://drakavaara.se/photos-2019/trollsjon/